Elkarbitzitza proiektuak Dolores Ibarruri BHI-n

 

Dolores Ibarruri institutuan elkarbizitza, ingurune inklusiboan, pertsonen arteko harreman multzoa dela pentsatzen dugu, bakoitza onartua senti dadin eta parte hartzeko eta hezteko aukera duena. Harreman hauek errespetuan, enpatian eta entzutean oinarritzen dira, elkarrizketaren bidez gatazkak konpontzen saiatuko gara, gatazkak ikasteko aukera izanik. Dena dela, erakunde guztiek arauen bidez zuzendu behar direnez, justizian oinarritutako eredua, pertsonak eta gatazkak desberdinduko duena, lehenetsiko da.

Gure Bizikidetza Planak, ikasleen eskubideak eta betebeharrak kontuan hartuz, elkarbizitzarako arauak jasotzen ditu, eta ez betetzekotan aurretiko neurriak eta zuzentzekoak ere agertzen dira.

Bizikidetza Planaren barruan agertzen den planteamenduarekin bat etorrita, araudiaz gain parte-hartzaileak diren beste ekintza batzuk martxan jarri dugu hau hobetzeko asmoz:

Bizikidetza Behatokia

Institutuan elkarbizitza kudeatzeko organoa da, institutuko sektore guztien ordezkariak dituena. Behatokiaren helburuak harreman positiboak ezarri eta elkarbizitza egokia egitea dira.

Elkarbizitza behatokia gutxienez ikasturtean lau aldiz elkartuko da ikasturtearen hasieran Urteko Bizikidetza Plana osatzeko, Planaren jarraipena eta azken ebaluaketa egiteko.

Ikasle Laguntzaileen Programa

Honen bitartez, DBH eta batxilergo borondatezko ikasle talde bat giza trebetasun eta gatazken konponketan trebatu nahi dugu, haien adineko ikasleen artean sortzen diren arazoez kontura daitezen eta konpontzen lagun ditzaten.

Bitartekaritza Proiektua

Bitartekaritza arazoak aurreikusi eta konpontzeko bide egokia da bi alderdiren arteko gatazka batean hirugarren bat pertsona neutral bat, bitartekaria, sartzen da. Bitartekaritzaren bidez bi alderdiek irabazten dute, elkar ulertzeko, haien artean komunikatzeko eta akordio justuetara ailegatzeko esfortzu handia egiten dute. Bitartekariak laguntzen du prozesu hau burutzen. Bitartekaritza boluntarioa eta isilpekoa da. Bitartekaritza taldeko partaideak orientatzailea, ikasketa buru ondokoa, bizikidetza koordinatzailea, irakasle bat edo bi eta ikasle laguntzaile – bitartekariak izango dira.

Triptiko bat egin dugu proiektuaren ezaugarriak jakinarazteko

Bitartekaritza zerbitzua -Triptiko euskaraz_Página_1Bitartekaritza zerbitzua -Triptiko euskaraz_Página_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

captcha

Please enter the CAPTCHA text

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>